Hoàn thành chứng chỉ (JNCIP-ENT) Enterprise Routing and Switching, Professional

27 /072022

Hoàn thành chứng chỉ (JNCIP-ENT) Enterprise Routing and Switching, Professional

Các chuyên gia ADIN đã xuất sắc khi đạt được chứng chỉ Juniper - (JNCIP-ENT) Enterprise Routing and Switching, Professional, chứng chỉ cao cấp của Juniper

Thành tích đạt được không chỉ là nỗ lực của cá nhân mà là nỗ lực của cả một tập thể đã cùng học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau vừa hoàn thành KPI vừa có độ hiểu biết sâu rộng đến security, có khả năng cấu hình và troubleshoot tốt dựa trên Junos software

1 BÌNH LUẬN

Hello World! https://8yymvc.com?hs=4bdabddbae96b10590d0f5b4c7b7d83b&

27/ 11/ 2022

kraq2l

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

ADINTEK