Blancco 8 Bay Drive Eraser E800

Blancco 8 Bay Drive Eraser E800

Industrial grade server solution, built to meet your loose drive erasure needs. Fully operational, hot swap ready, and configured to support a broad range of hard drives including NVMe, SSD, SAS, SATA, Fiber Channel and SCSI.

With its ‘plug and play’ design, you can integrate around your business processes and erase any type of hard drive in the same appliance.

Liên hệ
info@adin.com.vn
0242.2371.888
Chia sẻ :

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

  • HQ: 105 Trường Chinh Str, Thanh Xuan, HN | HCM Branch: 71/13 , No. 4 road, Linh Tay Ward, Thu Duc | Office: BacHa Building, 15 To Huu Str, Nam Tu Liem, HN
  • 0242.2371.888
  • info@adin.com.vn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.