Tất cả tin tức

Blancco - Giải pháp tẩy xoá dữ liệu an toàn, report audit

31/082023

Blancco - Giải pháp tẩy xoá dữ liệu an toàn, report audit

Các sản phẩm của Blancco có thể đáp ứng dược nhu cầu từ những thẻ nhớ nhỏ nhất đến dữ liệu trong các trung tâm thông tin (Data Center) và phục vụ nhiều ngành khác nhau như quốc phòng, cảnh sát, ngân hàng, xử lý tài sản IT...

Xem thêm >
Motadata Patch Manager

29/072022

Motadata Patch Manager

Ứng dụng và Phần mềm của tổ chức rất dễ bị tấn công mạng. Motadata ServiceOps Patch Manager cho phép bạn giữ tất cả Hệ thống và Phần mềm của mình được Cập nhật và Hoạt động Hiệu quả, do đó Giảm Rủi ro Bảo mật.

Xem thêm >
Tofino Xenon Security Appliance

23/072022

Tofino Xenon Security Appliance

A versatile, extremely ruggedized device that ensures maximum data protection for production systems - Pre-emptive threat detection - Threat termination - Threat reporting

Xem thêm >

ADINTEK