Chứng chỉ CISSP ( Certified  Information Systems Security Professional )

27 /072022

Chứng chỉ CISSP ( Certified Information Systems Security Professional )

Từ năm 2020 tới nay, các chuyên gia ADIN  đã rất nỗ lực để vừa đạt được mục tiêu chung của công ty là tư vấn và triển khai các giải pháp chuyên về bảo mật (Security system), vừa nghiên cứu và  đã đạt được chứng chỉ CISSP - chứng chỉ cao nhất đối với chuyên gia bảo mật hệ thống.

Chứng chỉ CISSPChuyên gia Bảo mật Hệ thống Thông tin, là chứng chỉ cao cấp dành cho các chuyên gia về bảo mật  muốn chứng minh rằng họ có thể thiết kế, triển khai và quản lý một chương trình an ninh mạng ở cấp doanh nghiệp. Chứng chỉ này được cung cấp bởi Hiệp hội Chứng nhận Bảo mật Hệ thống Thông tin Quốc tế (International Information System Security Certification Consortium), hay còn gọi là  (ISC)2, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào chứng nhận và đào tạo cho các chuyên gia an ninh mạng. CISSP là chứng chỉ được biết đến rộng rãi nhất của (ISC)2.

1 BÌNH LUẬN

Hello World! https://vu20zy.com?hs=99c44067278815cc306a5611bd598f9b&

27/ 11/ 2022

inizdj

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

ADINTEK