Tất cả sản phẩm

Máy khử từ Blancco-Intimus 8000pro
Liên hệ

Blancco -intimus 8000S auditor-pro DEGAUSSER

A short and strong pulse erases the data on the harddisk irrevocably

  • Simple operation
  • Floods the media with a very strong magnetic fi eld
Blancco High Volume Drive Eraser
Liên hệ

This Blancco Hardware Solution is an industrial solution in a wheeled rackmount cabinet designed for fast, high-volume erasure of loose SAS, SATA, SSD hard drives. It’s a turn-key setup, complete...

Blancco Array Server Eraser
Liên hệ

The Array Server Eraser is an industrial-grade server solution built to meet your high-volume data erasure needs. This hardware solution delivers a fast, reliable and certified erasure methodology in a...

Blancco 24 Bay Drive Eraser E2400
Liên hệ

This Blancco Hardware solution is designed for fast, high-volume erasure of loose SAS, SATA, SSD hard drives. It’s a turn-key setup complete with data erasure software, hardware and customizable reporting...

Blancco 8 Bay Drive Eraser E800
Liên hệ

Industrial grade server solution, built to meet your loose drive erasure needs. Fully operational, hot swap ready, and configured to support a broad range of hard drives including NVMe, SSD, SAS, SATA, Fiber...

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

  • HQ: 105 Trường Chinh Str, Thanh Xuan, HN | HCM Branch: 71/13 , No. 4 road, Linh Tay Ward, Thu Duc | Office: BacHa Building, 15 To Huu Str, Nam Tu Liem, HN
  • 0242.2371.888
  • info@adin.com.vn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.