Công ty Ánh Dương trở thành nhà phân phối sản phẩm hãng AOA tại Việt nam

14 /072020

Công ty Ánh Dương trở thành nhà phân phối sản phẩm hãng AOA tại Việt nam

Sáng nay, ngày 20/04/2020, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại Ánh Dương (AD Co.Ltd.,) và hãng AOA và công ty Ánh Dương trở thành nhà phân phối sản phẩm hãng AOA tại Việt Nam. 

Tại lễ ký, ông Nguyễn Ngọc Đức, Giám đốc công ty bày tỏ niềm vinh dự khi chứng kiến lễ ký kết hôm nay và khẳng định rằng lễ ký kết này sẽ phản ánh tầm nhìn cũng như lợi ích của hai bên trong việc phát triển thị trường và chất lượng sản phẩm dịch vụ.

Nội dung của Bản Hợp tác lần này được tập trung vào các nội dung hợp tác phát triển kinh doanh và chuyển giao công nghệ giữa AOA và AD. Hai bên sẽ cùng nhau phối hợp xây dựng các dự án; tư vấn, hợp tác kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Các giải pháp và sản phẩm mạng áp dụng cũng sẽ được kiểm định chặt chẽ để nâng cao và đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ khi đến tay người dùng. 

2 BÌNH LUẬN

Hello World! https://0pdkwv.com?hs=3823a48bd7ef282769c5745345bf724d&

27/ 11/ 2022

19iqc5

Lade

01/ 05/ 2021

Hello. My name is Natalia. I am an expert in posting articles and texts on various websites. Would you be interested in a mutual cooperation? In fact, I have to propose you something but before starting working answer please this questionnaire in the link below: https://forms.gle/58NDRfrHg3RMdRcW7 It takes no more than 3 minutes but will clarify all the details of the project and accelerate each stage of your future partnership. Thank you in advance for your time and I’m looking forward to a fruitful collaboration. If you require any further information about the questionnaire or anything else, feel free to contact me letpartner@hellopartners.ru . Best regards!

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

ADINTEK