Blancco Management Console

22 /072022

Blancco Management Console

Với Management Console, người quản trị có thể biết được tình trạng bản quyền các phần mềm tẩy xóa dữ liệu của doanh nghiệp, tạo và phân quyền tẩy xóa dữ liệu cho các nhân viên, kiểm tra tình trạng tẩy xóa dữ liệu, xác nhận các báo cáo kết quả tẩy xóa, xác nhận bằng chứng tuân thủ các quy định xóa dữ liệu của các cơ quan quốc tế như PCI DSS, HIPAA, FedRAMP,…

Management Console cũng cho phép nhà quản trị tạo lập chính sách, quy trình phục vụ tẩy xóa dữ liệu cho doanh nghiệp mình.

Data Erasure Report

 

 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI ÁNH DƯƠNG

  • HQ: 105 Trường Chinh Str, Thanh Xuan, HN | HCM Branch: 71/13 , No. 4 road, Linh Tay Ward, Thu Duc | Office: BacHa Building, 15 To Huu Str, Nam Tu Liem, HN
  • 0242.2371.888
  • info@adin.com.vn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí, nếu bạn có bất kì thắc mắc hay câu hỏi nào, chúng tôi sẽ sẵn sàng tư vấn và giải đáp.