Tất cả sản phẩm

Máy khử từ Blancco-Intimus 8000pro
Liên hệ

Blancco -intimus 8000S auditor-pro DEGAUSSER

A short and strong pulse erases the data on the harddisk irrevocably

  • Simple operation
  • Floods the media with a very strong magnetic fi eld
Industrial E210 series
Liên hệ

Với LTE, WAN, LAN, Wi-Fi tốc độ cao và kết nối nối tiếp, Lantronix E210 được thiết kế cho các ứng dụng có nhu cầu kết nối không dây.

LANTRONIX MAESTRO E220 Series
Liên hệ

Với tốc độ cao 3G hoặc LTE, WAN, LAN, Wi-Fi và kết nối nối tiếp, E220 được thiết kế cho các ứng dụng doanh nghiệp có nhu cầu kết nối...

MX2008 Juniper Universal Routing Platform Router.
Liên hệ

Juniper MX2008 Universal Routing Platform Router: 10 slot MX2008 chassis with base bundle: 1 Routing Engine, SFBs, fan trays or premium bundle: redundant Routing Engine, SFBs, fan trays.

MX960 Juniper Universal Routing Platform Router
Liên hệ

Juniper MX960 Universal Routing Platform Router: MX960 Base Bundles with 14 slot MX960 base and MX960 Premium Bundles with 14 slot MX960 premium.

MX480 Juniper Universal Routing Platform Router
Liên hệ

Juniper MX480 Universal Routing Platform Router : MX480 Base Bundles and MX480 Premium Bundles with 8 slot MX480 base or premium.

ADINTEK